PROFIL DISPUSIPDA JABAR

A. Usia

No. Unit Kerja Kelompok Usia
<=25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >=61 Jumlah
1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2. SEKRETARIAT 1 1 1 3 7 11 5 3 0 32
3. BIDANG PERPUSTAKAAN DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN
0 0 0 1 3 1 7 1 0 13
4. BIDANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7
5. BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0 0 0 2 5 0 6 2 0 15
6. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
0 0 0 0 3 6 2 2 0 13
7. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS
0 0 0 0 4 2 23 0 11
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 0 0 0 24231370 40
Jumlah 1118264738190141


B. Pendidikan

No. Unit Kerja Tingkat Pendidikan
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD NON
SD
DATA
TDK ADA
Jumlah
1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2. SEKRETARIAT 0 4 15 0 3 0 0 13 0 0 0 0 35
3. BIDANG PERPUSTAKAAN DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN
0 0 1 0 0 0 0 9 0 2 0 0 12
4. BIDANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
5. BIDANG LAYANAN OTOMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 1 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 19
6. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
0 1 2 0 1 0 0 8 2 1 0 0 15
7. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS
0 1 3 0 3 0 0 7 0 0 0 0 14
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 0 5 29 0 1 0 0 5 0 0 0 0 40
Jumlah 1 14 60 0 8 0 0 56 2 3 0 0 144


C. Esselon

No. Unit Kerja Jumlah Eselon
Seluruhnya
Eselon Jumlah
Eselon
yg terisi
Jumlah
Eselon
blm terisi
I II III IV V
I II III IV V A B JML A B JML A B JML A B JML A B JML
1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
2. SEKRETARIAT 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4  
3. BIDANG PERPUSTAKAAN DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
4. BIDANG BINA PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA GEMAR MEMBACA
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5. BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
6. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
7. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Jumlah 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 1 5 1 6 3 0 3 0 0 0 10 0


D. Golongan Ruang

No. Unit Kerja Golongan Jumlah
PNS
IV III II I
A B C D E JML A B C D JML A B C D JML A B C D JML
1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2. SEKRETARIAT 2 1 0 0 0 3 5 5 3 2 15 0 1 14 2 17 0 0 0 0 0 35
3. BIDANG PERPUSTAKAAN DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN
0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 3 0 4 0 7 0 0 0 0 0 12
4. BIDANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
0 1 0 0 0 1 0 4 2 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8
5. BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0 1 0 0 0 1 4 6 1 2 13 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 19
6. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 5 2 0 6 0 8 0 0 1 0 1 15
7. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS
0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 6 1 1 5 0 7 0 0 0 0 0 14
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 8 3 0 0 0 11 1 5 11 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Jumlah 11 8 0 1 0 20 12 27 23 16 78 6 2 35 2 45 0 0 1 0 1 144


E. Jenis

No. Unit Kerja Jenis Kelamin Jumlah
PNS
L P
1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
0 1 1
2. SEKRETARIAT 21 14 35
3. BIDANG PERPUSTAKAAN DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN
7 5 12
4. BIDANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
2 6 8
5. BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
7 12 19
6. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
9 6 15
7. BIDANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS
10 4 14
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 13 27 40
Jumlah 6975 144

*data per Maret 2017

No NIP NAMA GOLONGAN JABATAN PENDIDIKAN
1. 19590422 198503 2 005 Hj. TATI IRIANI, SH., MM Pembina Utama Madya / ( IV/d) Kepala Dinas S.2
2. 19590822 198503 2 002 Hj. DIAN WIDYA AMANAWATI, SH., CN Pembina Tk.I / (IV/b) Sekretaris Dinas S.2
3. 19670222 199303 1 007 Drs. FEBRIADI, M.Si Pembina / (IV/a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan S.2
4. 19690704 200604 2 020 Hj. ROHAYATI, S.Sos., MM Penata / (III/c) Pelaksana S.2
5. 19711011 200801 2 002 DEWI ROMLAH WIDASARI, S.IP Pengatur / (II/c) Pelaksana S.1
6. 19850606 201503 1 008 TOPAN HUSNI THAMRIN, A.Md Pengatur / (II/c) Pelaksana D.3
7. 19650421 199011 2 002 Dra. UMI SALAMATUN FAUZIAH Penata Tk.I / (III/d) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset S.1
8. 19720430 199803 2 002 EVA NURHAYATI, SE Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Muda S.1
9. 19700926 199103 1 005 CEMON, SE Penata / (III/c) Pelaksana S.1
10. 19720717 200801 1 004 SUTAN MUNANDAR ALAMSYAH, S.IP Penata / (III/c) Pelaksana S.1
11. 19610717 198504 2 001 Hj. ETI AISYAH Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
12. 19650224 199011 1 001 KIKI ROCHENDI Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
13. 19670817 199011 1 001 AGUS SUDIANA Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
14. 19670505 200701 2 018 LINA DARLINA, SE Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
15. 19770823 200701 1 004 NANA SURJANA, S.IP Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
16. 19650728 200801 2 001 AI KUSTIAWATI SRI RAHAYU, S.IP Pengatur / (II/c) Pelaksana S.1
17. 19770428 200801 2 006 RIKA ROSTIKA, S.AP Pengatur / (II/c) Pelaksana S.1
18. 19600417 198503 2 009 Dra. Hj. ATIN ROHAETIN, M.Si Pembina / (IV/a) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum S.2
19. 19671110 199011 1 002 RUSMANA, A.Md Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Penyelia D.3
20. 19680717 199011 1 001 YULIUS JOKO SUMARNO, SE Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Muda S.1
21. 19640413 199103 1 005 GATOT YUHARSO, S.Sos Penata Tk.I / (III/d) Pelaksana S.1
22. 19661006 199902 1 001 HENDRA PRIJATNA, S.Sos Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana S.1
23. 19670131 199103 1 002 H. SATAJI, SE Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
24. 19720717 199803 1 005 RONY ANSYAH, SE Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana S.1
25. 19700630 200701 1 008 ASEP TATANG SUHAYA, S.IP Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
26. 19740828 200701 2 008 NURAENI SUTISNA, S.AP., M.AP Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.2
27. 19671225 199902 1 001 AGUS SULISTIYONO Pengatur Tk.I / (II/d) Pelaksana SMA
28. 19740815 200901 2 002 NANI KURNIASIH, A.Md Pengatur Tk.I / (II/d) Pelaksana D.3
29. 19671124 200701 1 002 YUSUF SYAEPUDIN Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
30. 19700618 200701 2 010 WIWIN Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
31. 19710717 200701 1 006 WARSO EDDI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
32. 19630307 200801 1 001 DADAN SETIAWAN Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
33. 19690805 200801 1 007 TATANG EDI SUHENDI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
34. 19720415 200801 1 003 DINDIN MULYANA Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
35. 19720521 200801 1 001 MOCHAMAD RIDWAN Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
36. 19790221 200801 2 003 TRESNAWATI, S.AP Pengatur / (II/c) Pelaksana S.1
37. 19920407 201503 2 006 SANTI NURCAHYATI, A.Md Pengatur / (II/c) Pelaksana D.3
38. 19670403 200901 1 001 AKHMAD NURHOZIN Pengatur Muda Tk.I / (II/b) Pelaksana STM
39. 19740425 200901 1 001 CECEP KUSNANDAR Pengatur Muda Tk.I / (II/b) Pelaksana SMA
40. 19640106 198903 2 003 Dra. IDA HENDRAWATI Pembina Tk.I / (IV/b) Kepala Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan S.3
41. 19630505 199003 2 009 Dra. Hj. SUMARNI Pembina Tk.I / (IV/b) Pustakawan Madya S.1
42. 19620420 199203 2 003 Dra. SITI DJUWARIAH, MM Pembina Tk.I / (IV/b) Pustakawan Madya S.2
43. 19610323 198203 2 004 TUTY JULIATY, S.Sos., M.MPd Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.2
44. 19651009 198903 2 009 UMIE KULSUM, SH Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.1
45. 19610327 199203 2 001 Hj. SRI WAHYUNI, SE., M.MPd Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.2
46. 19670123 199403 2 004 Dra. SITI MULYANI Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.1
47. 19591205 198101 1 004 H. DEDI SUPRIYADI Penata Tk.I / (III/d) Pustakawan Penyelia SMA
48. 19670307 199303 2 007 KIKI RIANA, SH Penata Tk.I / (III/d) Pustakawan Muda S.1
49. 19610802 198203 2 005 METY HAULA HAERIAH, S.Sos Penata / (III/c) Pustakawan Muda S.1
50. 19641203 198503 2 004 Hj. HATIMAH Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
51. 19621124 198512 2 001 ONENG SURATNI Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
52. 19670719 198902 2 001 RITA YULIA, S.I.Kom Penata Muda Tk.I / (III/b) Pustakawan Pertama S.1
53. 19650525 199003 2 009 RUSIYAH Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
54. 19721227 199303 1 006 BAMBANG EDI PURBOYO Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
55. 19631022 200701 1 004 WIKANA ENDANG Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
56. 19670914 200701 2 007 IMAS MARYATI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
57. 19750108 200701 1 002 ASEP RUHIAT Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
58. 19640806 200801 1 001 UUS SUNARYA Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
59. 19610303 198103 1 004 MARTONO Pengatur Muda / (II/a) Pelaksana SD
60. 19641130 198903 1 004 H. ENDANG Pengatur Muda / (II/a) Pelaksana SD
61. 19790806 201412 1 002 IWAN SETIAWAN Pengatur Muda / (II/a) Pelaksana S.1
62. 19620623 199103 2 003 Dr. Hj. OOM NURROHMAH, M.Si Pembina Tk.I / (IV/b) Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca S.1
63. 19660212 199701 2 001 Dra. Hj. IKA CANDRAWULAN Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.1
64. 19630814 199203 2 008 Dra. SITI HERTA ANGGIA Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.1
65. 19631126 199103 2 004 ENA RATNA IRAWATI, S.Sos Penata Tk.I / (III/d) Pustakawan Muda S.1
66. 19661003 198903 2 005 RR. SANTI DEWI WULANDARI, S.Sos Penata / (III/c) Pustakawan Muda S.1
67. 19660914 199103 2 004 DEDE KOMALA, S.Sos Penata / (III/c) Pustakawan Pertama S.1
68. 19700717 199103 2 006 UMIYATI, S.Sos Penata / (III/c) Pustakawan Pertama S.1
69. 19710213 199103 2 003 LILI YULIAWATI, S.I.Kom Penata / (III/c) Pustakawan Pertama S.1
70. 19680616 200701 1 010 Drs. MUCHAMAD ZAFAR ALI Penata / (III/c) Pelaksana S.1
71. 19670720 199003 1 002 SUYITNA Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
72. 19670116 199010 2 001 LINDA RISMAYANTI Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
73. 19690117 199103 2 004 SARIYEM Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
74. 19630815 199703 2 001 FIA RUFIATIKA, SE Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana S.1
75. 19660114 200701 2 002 NIA DANIAWATI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
76. 19630404 198903 2 006 Dra. Hj. DINNY RESMIATI, M.Si Pembina Tk.I / (IV/b) Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan S.2
77. 19640721 198611 1 002 Drs. UU UBAD SUTISNA Pembina Tk.I / (IV/b) Arsiparis Madya S.1
78. 19600908 198403 2 006 TETI SURYATI, S.Sos Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.1
79. 19680610 198903 2 009 IIS MULYANI, S.Sos., M.MPd Pembina / (IV/a) Pustakawan Madya S.2
80. 19610204 198203 1 012 Drs. TEDDY ISKANDAR Penata Tk.I / (III/d) Pelaksana S.1
81. 19580810 198211 1 004 TATA RUSLIANA Penata Tk.I / (III/d) Pustakawan Penyelia SMA
82. 19620413 198610 1 002 H. MUHAMAD ZAENAL MUTAQIN, S.Sos Penata Tk.I / (III/d) Pelaksana S.1
83. 19670913 198902 2 001 INNE WIJAKSANA, S.Sos., MM Penata / (III/c) Pustakawan Muda S.2
84. 19640711 199003 2 005 Hj. YANTI SURYANTI, S.Sos., MM Penata / (III/c) Pelaksana S.2
85. 19760925 200701 2 006 FITHRI SEPTIANY SULAEMAN, S.Sos Penata / (III/c) Pelaksana S.1
86. 19630505 198403 2 006 METI IRIANTI Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
87. 19630711 198503 2 007 NANI YULIASIH Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
88. 19630104 198603 1 007 KUSMEN Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
89. 19600723 199309 1 001 S. SUHARSONO Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
90. 19720306 199103 2 002 SOLIAH Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
91. 19680331 199303 1 001 ZENAL MUTAQIN, S.Sos Penata Muda Tk.I / (III/b) Pustakawan Pertama S.1
92. 19800401 201001 2 009 DANTY EFRILANI, S.Sos Penata Muda Tk. I / (III/b) Pelaksana S.1
93. 19630525 198803 1 012 KASMIRUN Penata Muda / (III/a) Pelaksana SMA
94. 19710824 200701 2 002 NENY ROSDINAR, S.AP Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
95. 19721001 200701 2 005 YATI KUSMIATI, SE Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
96. 19870101 200902 2 004 GINA REGIANA, SE Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
97. 19690718 200701 1 007 ACHMAD HAMDAN Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
98. 19720908 200701 2 007 SITI LAELASARI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
99. 19720430 200801 2 002 ATIT WIDIAWATI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
100. 19800201 200801 2 005 HARNI FERDILAH, SE Pengatur / (II/c) Pelaksana S.1
101. 19650609 200901 1 001 SARIPUDIN Pengatur Muda Tk.I / (II/b) Pelaksana SMA
102. 19661115 198602 1 001 Drs. H. HERDIWANDANI, M.Pd Pembina / (IV/a) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis S.2
103. 19610317 198203 1 001 H. YUYUS WAHYU Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Penyelia SMA
104. 19610418 200701 1 004 Drs. DENI HERAWAN Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Muda S.1
105. 19730704 200701 1 005 ABDUR RAUF HAMIDI, S.IP., M.AP Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Muda S.2
106. 19590412 198303 2 004 Hj. ELLY FARYANI, Sm.Hk Penata / (III/c) Pelaksana D.3
107. 19651130 198603 2 006 ANI ANGKAWATI, SE Penata / (III/c) Arsiparis Pertama S.1
108. 19630628 200701 2 003 TITIN GARTINI, SE Penata / (III/c) Arsiparis Muda S.1
109. 19690606 200801 1 006 TETEN RUDI ANWAR, S.IP Penata / (III/c) Pelaksana S.1
110. 19610819 198101 1 001 HERYANTO Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
111. 19590820 199003 2 001 INA RIANA SASMITAMIHARJA Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
112. 19671118 199011 2 001 NANI KURNIASIH, SE Penata Muda Tk.I / (III/b) Arsiparis Pertama S.1
113. 19730916 200801 2 002 RINI FAJARWATI, SS Penata Muda Tk.I / (III/b) Arsiparis Pertama S.1
114. 19770107 201001 1 008 THAUFIQ RANGGAJAYA, ST Penata Muda Tk.I / (III/b) Perencana Pertama S.1
115. 19670224 200701 1 005 WAWAN SETIAWAN, SE Penata Muda / (III/a) Pelaksana S.1
116. 19690829 200701 2 004 EUIS JUARIAH Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
117. 19700929 200701 1 013 DODI SALEH Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
118. 19710113 200701 2 005 ATI RUSMIATI Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
119. 19711201 200701 2 009 RINA KARTIKA Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
120. 19721109 200701 2 007 KURNIASIH Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
121. 19740822 200801 1 003 RAHMAT HIDAYAT Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
122. 19700101 198902 1 002 ANA Pengatur Muda / (II/a) Pelaksana SD
123. 19620413 200701 1 005 BASYIR Pengatur Muda / (II/a) Pelaksana SMP
124. 19650413 200801 1 003 SUKMARA Juru / (I/c) Pelaksana SMP
125. 19651002 198503 1 003 Dr. H. BUDI SETIADI, M.Si Pembina Tk.I / (IV/b) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis S.2
126. 19620428 198203 1 001 IMAN SUHARYANTA, SE Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Muda S.1
127. 19660331 200604 2 005 SUMIRAH, SH Penata Tk.I / (III/d) Arsiparis Muda S.1
128. 19600620 198402 2 002 Hj. YENIDA SOFNI, S.AP Penata / (III/c) Pelaksana S.1
129. 19590921 198603 2 005 ANI MULYANI, Sm. Hk Penata / (III/c) Pelaksana D.3
130. 19660330 198901 2 003 Hj. IDE RIJANTI, S.ST Penata / (III/c) Pelaksana S.1
131. 19620818 199003 1 008 AGUS SUGIANTO, S.AP Penata / (III/c) Pelaksana S.1
132. 19690109 199103 2 009 Hj. TATI JUMAWATI, S.Pd ., M.AP Penata / (III/c) Arsiparis Pertama S.2
133. 19690218 200801 1 002 DEDE BAHTIAR, S.Sos Penata / (III/c) Arsiparis Muda S.1
134. 19700310 200801 1 007 RADEN PERMANA, SE Penata / (III/c) Arsiparis Muda S.1
135. 19590821 198203 1 006 DEDE WINARYA Penata Muda Tk.I / (III/b) Pelaksana SMA
136. 19710211 200604 2 013 RINA SUNDARI, SE Penata Muda / (III/a) Arsiparis Pertama S.1
137. 19740510 200801 1 006 ADE SUPRIYATNA, A.Md Penata Muda / (III/a) Pelaksana D.3
138. 19670524 200701 1 003 DEDI SUKARYA Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
139. 19671008 200701 1 008 RUKAYAT Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
140. 19720527 200701 1 007 SAMSUDIN Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
141. 19731226 200701 2 007 KARMINAH, Amd.A.P Pengatur / (II/c) Pelaksana D.3
142. 19720206 200801 1 005 RACHMAT MULYANA Pengatur / (II/c) Pelaksana SMA
143. 19700924 200701 1 008 JAMALUDIN MALIK Pengatur Muda Tk.I / (II/b) Pelaksana SMA
144. 19730710 200801 1 002 PUJI Pengatur Muda / (II/a) Pelaksana SMA